.

Ban Quản lý Khu BTTN Kon Chư Răng chi sai hơn 430 triệu đồng

Thứ Tư, 15/08/2018, 06:35 [GMT+7]
.

(GLO)- Thanh tra tỉnh vừa có Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2014-2017 tại Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng. Theo đó, đơn vị này đã có nhiều khoản chi không đúng quy định với tổng số tiền sai phạm hơn 430 triệu đồng.

 

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet

 

Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng (đứng chân trên địa bàn xã Sơn Lang, huyện Kbang, Gia Lai) được giao nhiệm vụ quản lý tổng diện tích tự nhiên là 15.446 ha. Trong đó, đất có rừng 15.210 ha, đất chưa có rừng 137 ha và đất khác là 99 ha.

Trong giai đoạn 2014-2017, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hơn 54 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nguồn kinh phí tự chủ là hơn 14 tỷ đồng, nguồn kinh phí không tự chủ hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các nguồn kinh phí, Ban Quản lý đã thực hiện một số khoản chi không đúng quy định. Cụ thể, Ban Quản lý đã sử dụng nguồn kinh phí tự chủ để thanh toán tiền đào tạo cho 5 viên chức không đúng quy định hơn 93 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã thanh toán tiền chế độ công tác phí, hỗ trợ tiền ăn, cấp nhiên liệu đi công tác, tuần tra rừng từ nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ sai quy định hơn 215 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Quản lý đã thanh toán tiền thuê thiết bị phục vụ hội nghị tuyên truyền từ nguồn kinh phí không tự chủ nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng dẫn đến sai phạm hơn 72 triệu đồng. Đơn vị cũng đã thanh toán trùng tiền thù lao cho báo cáo viên từ nguồn kinh phí không tự chủ sai quy định với số tiền hơn 26 triệu đồng. Cũng trong giai đoạn này, đơn vị đã đầu tư xây dựng mới 1 công trình, sửa chữa 12 công trình, nhưng qua thanh tra thì có 3 công trình thiếu khối lượng; dự toán, quyết toán không đúng đơn giá, sai mã định mức dẫn đến sai phạm với số tiền hơn 30 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng đã chi sai trong giai đoạn 2014-2017 là hơn 437 triệu đồng.

Liên quan đến những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng và kiến nghị giao cho Chánh Thanh tra tỉnh thu hồi số tiền sai phạm để nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra tỉnh, ngày 10-8, UBND tỉnh đã có Công văn số 1745/UBND-NC về việc xử lý kiến nghị sau thanh tra. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với kiến nghị của Thanh tra tỉnh và giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14-9-2018.

Lê Anh

.