.
Sẽ xử phạt phương tiện lắp còi tự chế có âm lượng quá mức quy định- là một nội dung thuộc dự thảo nghị định thay thế Nghị định 34/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã được trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo ông Trần Ngọc Thành- Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT:  Đây là động thái nhằm loại bỏ nguyên nhân của nhiều vụ TNGT trong thời gian qua và cần thiết phải có chế tài thích đáng.
 
Theo Thanhnien