.
Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai mới ra quyết định kê biên 4 xe ô tô khách, với các BKS 81L-4015, 81L-4016, 81L-4018 và 81L-4019 của Công ty TNHH Vân Nam, do ông Lê Đăng Nam làm Giám đốc.
 
Trước đó, Công ty TNHH Vân Nam đã vi phạm hợp đồng, không có khả năng trả nợ hơn 2 tỷ đồng cho Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh.
 
Ngoài ra, Công ty TNHH Vân Nam còn nợ gần 190 triệu đồng tiền dầu của Doanh nghiệp tư nhân Xăng-Dầu Phú Hưng, huyện Đak Pơ.
 
Hoàng Cư