.

Dự án đa dạng hóa nông nghiệp: Chưa nộp hết tiền do sai phạm

Thứ Năm, 14/04/2011, 10:46 [GMT+7]
.
Ông Trương Đăng Phước- Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai cho biết: Thực hiện những văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Ban Quản lý dự án Đa dạng hóa nông nghiệp tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã thu nộp 76.565.298 đồng vào Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
Còn hơn 3,8 tỷ đồng thuộc trách nhiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) vẫn chưa nộp hoặc chuyển khoản vào Kho bạc Nhà nước tỉnh.
 
Những sai phạm dẫn đến việc phải thu nộp tổng cộng hơn 4 tỷ đồng nêu trên, báo Gia Lai ngày 5-4-2011 đã phản ánh trong bài “Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp tỉnh: Thanh tra đến đâu… sai phạm đến đó”.
 
Hoàng Cư