.
 
Triển khai nhanh và hiệu quả Quyết định số 65 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế trách nhiệm và phân công phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.


Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa tổ chức trực tuyến Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2011 tại hai đầu cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp triển khai nhiệm vụ: Lực lượng Quản lý thị trường bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu 127 Trung ương, Bộ Công thương triển khai toàn diện các mặt công tác. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại; góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng xuất nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách.

Triển khai nhanh và hiệu quả Quyết định số 65 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế trách nhiệm và phân công phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tập trung xây dựng các quy chế phối hợp giữa các tuyến, địa bàn trọng điểm để công tác kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả cao nhất. Tăng cường năng lực dự báo, tham mưu chính xác, nhanh chóng cho Ban 127 Trung ương, Bộ Công thương; chủ động ứng phó những diễn biến thị trường bất lợi.

Ðặc biệt, lực lượng Quản lý thị trường phải tập trung vào hai nhiệm vụ trước mắt là tăng cường góp phần Quản lý thị trường ngoại hối, thu đổi ngoại tệ, kinh doanh vàng miếng theo quy định của pháp luật; tiếp tục ổn định thị trường xăng, dầu trong nước.
 
Theo VOV