.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai:

Sơ kết 10 năm đấu tranh phòng- chống hoạt động FULRO

Thứ Ba, 22/03/2011, 14:29 [GMT+7]
.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm (2001-2010) về đấu tranh phòng- chống hoạt động FULRO, “Tin lành Đề-ga” và hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo Tin lành trái phép trên khu vực biên giới.
 
 
10 năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Gia Lai nói chung và khu vực biên giới nói riêng diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO, “Tin lành Đề-ga” tăng cường hoạt động chống phá ta, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xây dựng, củng cố lực lượng, tụ tập, lôi kéo quần chúng gây biểu tình, bạo loạn, đồng thời tuyên truyền, câu móc vượt biên, gây mất an ninh vùng biên giới.
 
Song, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh phòng- chống có hiệu quả hoạt động của bọn phản động và hoạt động tuyên truyền đạo Tin lành "Đề-ga" trái phép. Qua đó, làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đề-ga”, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở khu vực biên giới cũng như trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã biểu dương những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới Bộ đội Biên phòng cần nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, đảm bảo trong mọi tình huống không để xảy ra bất ngờ, bị động; bóc gỡ, phá rã khung ngầm “Tin lành Đề-ga” trên khu vực biên giới; cùng chính quyền địa phương đảm bảo tốt an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội ở biên giới; công tác đối ngoại biên phòng…
Tiến Dũng