.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai:

Giám sát việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thứ Năm, 27/08/2009, 08:41 [GMT+7]
.

Trong 2 ngày (24 và 25-8), Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Sau khi giám sát các nội dung trên tại Sở Thông tin- Truyền thông, Sở Tài Nguyên- Môi trường và Chi cục Kiểm lâm, Đoàn đã đánh giá cao kết quả công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính của các đơn vị trong những năm qua; đồng thời tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị và hứa sẽ đề đạt với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành. Đoàn giám sát thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, tồn tại của từng đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ và yêu cầu giải trình những vấn đề mà cử tri có nhiều ý kiến.

Lan Dung