.
.

44/45 tỉnh, thành phố hoàn thành trình đề án sắp xếp huyện, xã

Thứ Ba, 11/02/2020, 08:33 [GMT+7]
.

 

 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh Quochoi.vn
 
Còn duy nhất thành phố Hồ Chí Minh chưa trình đề án sắp xếp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021.
 
 
Chiều 10.2, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tóm tắt tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh, thành phố Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng.
 
Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị thực hiện sắp xếp 47 đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, tỉnh Thái Bình đề nghị chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 là 6 đơn vị.
 
Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng cấp xã của tỉnh Thái Bình từ 286 giảm xuống còn 260 (giảm 26 đơn vị).
 
Tại Lào Cai, có 1 đơn vị cấp huyện (Si Ma Cai) thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 nhưng địa phương đề nghị chưa thực hiện trong đợt này.
 
 
 Toàn cảnh phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
 
Theo đề án, số lượng cấp xã ở Lào Cai thực hiện sắp xếp là 19 đơn vị. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị mở rộng thành phố Lào Cai và điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Lào Cai; mở rộng thị trấn Bát Xát thuộc huyện Bát Xát; mở rộng thị trấn Tằng Loỏng thuộc huyện Bảo Thắng; thành lập thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai.
 
Còn theo Đề án của thành phố Hà Nội thì có 10 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, nhưng đề nghị chưa sắp xếp trong giai đoạn 2017 – 2021 là 5 đơn vị. Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội từ 584 đơn vị giảm xuống còn 579 đơn vị (giảm 5 đơn vị).
 
Theo Đề án của thành phố Cần Thơ, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 3 đơn vị. Sau sắp xếp, số lượng cấp xã của thành phố Cần Thơ từ 85 đơn vị giảm xuống còn 83 đơn vị (giảm 2 đơn vị).
 
Đề án của Khánh Hòa cho biết, tỉnh này có 1 đơn vị hành chính cấp huyện (Khánh Sơn) thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021, nhưng địa phương đề nghị chưa thực hiện sắp xếp trong đợt này. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 2 đơn vị, nhưng đề nghị chưa sắp xếp 1 đơn vị.
 
Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay, Ủy ban Pháp luật đánh giá cao quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị của các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Khánh Hòa, Hà Nội, Cần Thơ và Cao Bằng trong việc quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính.
 
Như vậy, tính đến thời điểm này, Chính phủ đã cơ bản hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
Dự kiến, qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 44/45 tỉnh, thành phố (thành phố Hồ Chí Minh chưa trình Đề án), trên cả nước giảm được 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 544 đơn vị hành chính cấp xã.
 
Vương Trần (LĐO)
 
 
.