.
.

Sau Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo

Thứ Ba, 24/09/2019, 12:22 [GMT+7]
.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa quyết định thanh tra chuyên đề đối với Bộ GD&ĐT. Theo đó, nhiều vấn đề được dư luận, người dân quan tâm sẽ được thực hiện trong cuộc thanh tra này.
 
 
 
 
Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Bộ GD&ĐT trong vòng 80 ngày 
 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa ký quyết định thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.
 
Theo Quyết định 658 thì Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo với nội dung quản lý nhà nước về: sách giáo khoa, quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thanh tra việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại 5 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông) và UBND 12 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau).
 
Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến hết năm 2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra 80 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 
 
Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên. Trường đoàn Thanh tra là ông Phan Thăng Long, Thanh tra Viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật.
 
PV (BVPL)
 
.