.
.

Cựu Chánh án TAND tỉnh và đồng phạm tham ô gần 2,9 tỷ đồng

Thứ Ba, 04/06/2019, 19:56 [GMT+7]
.
Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên cùng 03 thuộc cấp đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng mà các bị can có trách nhiệm quản lý.
 
 
Ngày 04/6/2019, VKSND tỉnh Phú Yên cho biết đã ban hành Cáo trạng truy tố các bị can Lê Văn Phước ( nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên); Trương Công Lộc (Phụ trách kế toán); Huỳnh Thị Nhã Nhàn (Thủ quỹ ); và Ngô Thị Phương Thảo về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
 
Bị can Lê Văn Phước khi còn tại vị ( ảnh :Tienphong.vn)
 
Theo đó, bị can Phước và Lộc cùng chiếm đoạt tiền chi thanh toán qua lương (từ tháng 7/2013 - tháng 8/2017) với số tiền 1.111.760.820 đồng và chiếm đoạt khoản tiền tiêu vặt đi nước ngoài 9.280.000 đồng; các bị can Phước, Lộc, Nhàn, Thảo chiếm đoạt tiền ngân sách địa phương là 702.848.311 đồng (bị can Thảo tham gia từ năm 2014 cùng chiếm đoạt số tiền 370.869.311 đồng) và tiền ngân sách trung ương 984.331.229 đồng (trong đó, bị can Phước tham gia từ năm 2013 cùng chiếm đoạt 813.316.429 đồng, Thảo tham gia từ năm 2014 cùng chiếm đoạt 493.216.829 đồng).
 
Theo cáo trạng từ năm 2010 đến tháng 8/2017, Lê Văn Phước, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên; Trương Công Lộc, Phụ trách kế toán; Ngô Thị Phương Thảo, Kế toán viên và Huỳnh Thị Nhã Nhàn, Thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thống nhất lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền 2.866.937.675 đồng mà các bị can có trách nhiệm quản lý.
 
 
Ngoài ra, bị can Lộc còn lập khống chiếm đoạt riêng tiền chi thanh toán qua lương (tháng 6/2013) với số tiền 15.267.315 đồng và chi 02 lần khoản tiền may trang phục để chiếm đoạt 43.450.000 đồng.
 
Tội tham ô tài sản
 
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
 
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 
a) Có tổ chức;
 
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
 
c) Phạm tội 02 lần trở lên;
 
d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 
đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;
 
e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 3.000.000.000 đồng;
 
g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.
 
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
 
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
 
b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;
 
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 
d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.
 
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
 
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
 
b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
 
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
 

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

 
Chính Nghĩa (KIEMSAT.VN)
 
.