.

Công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018 vào ngày 11-7

Thứ Sáu, 29/06/2018, 10:48 [GMT+7]
.

Bộ GD-ĐT cho biết các hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 cho thí sinh vào ngày 11-7.
 

 

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, chậm nhất đến ngày 10-7, các Hội đồng thi xuất kết quả chấm thi từ phần mềm hỗ trợ chấm thi (do Bộ GD-ĐT cung cấp) gửi bảo đảm ở chế độ mật về Cục Quản lý chất lượng để cập nhật kết quả thi vào phần mềm quản lý thi.

Cùng đó, phải hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 11-7.

Sau đó, các Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11-7.

Điểm của bài thi tổ hợp là trung bình cộng điểm của các môn thi thành phần, quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Điểm của các bài thi độc lập và điểm của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp được quy về thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Thí sinh băn khoăn, thắc mắc về điểm các bài thi của mình có thể gửi đơn phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi, tức từ ngày 11-7 tại nơi đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 15-7, các sở GD-ĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm quản lý thi.

Các hội đồng thi sẽ công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT tới các thí sinh chậm nhất ngày 17-7.

Hiệu trưởng các trường THPT sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 20-7.

Thanh Hùng/vietnamnet

.