.

Liên quan đến vụ cháu bé bị người trông trẻ hành hạ tại xã Kiến Thành, huyện Đak R’lấp (Đak Nông), ngày 29-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đak Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu UBND huyện Đak R’lấp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 5-1-2018.
 

Cơ quan chức năng kiểm tra thân thể bé trai bị bạo hành.
Cơ quan chức năng kiểm tra thân thể bé trai bị bạo hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đak Nông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục Mầm non, đặc biệt là các nhóm trẻ trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh công tác chăm sóc trẻ theo đúng quy định và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo dục Mầm non cho chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, đáp ứng nhu cầu nuôi dạy trẻ trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thủ tục và cấp phép hoạt động cho các nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đủ điều kiện theo quy định.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đak Nông, toàn tỉnh có 254 cơ sở giáo dục Mầm non công lập và ngoài công lập; trong đó, giáo dục Mầm non ngoài công lập 168 cơ sở. Trong số 168 cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập, có đến 85 đơn vị chưa có giấy phép hoạt động, chiếm 50,6%, tập trung ở thị xã Gia Nghĩa (30 cơ sở), huyện Tuy Đức (21 cơ sở) và huyện Đắk R’lấp (19 cơ sở)...

Anh Dũng (TTXVN)

.