.

Ngày 24-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, nghe giáo sư Trần Thành- nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh truyền đạt các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Dự Hội nghị có các ông: Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thế Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cường- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, báo cáo viên cấp tỉnh… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu nội dung 2 chuyên đề gồm: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” và chuyên đề “Lời giải cho câu hỏi Hồ Chí Minh là ai”. Bằng những câu chuyện thực tế về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, giáo sư Trần Thành đã chuyển tải toàn diện về những vấn đề bản chất toát lên trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về những định hướng lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập tự do cho quê hương đất nước.

Đồng thời, Hội nghị cũng đề cập đến những kinh nghiệm rút ra trong công tác tổ chức cán bộ, hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn với thực hiện cuộc vận động, thực hành tiết kiệm, phòng- chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đảng thật sự trong sạch vững mạnh…

T.N