.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh:

Quán triệt chuyên đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 19/03/2010, 14:01 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010 cho hơn 100 cán bộ chủ chốt (là Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đảng viên đang giữ chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc các doanh nghiệp…).

Ngoài việc nghe giới thiệu nội dung chuyên đề Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” và kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề cuộc vận động năm 2010, các đại biểu còn được nghe phổ biến Kế hoạch số 79-KH/TU của Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ tỉnh (10-12-1945 – 10-12-2010).

Cũng tại Hội nghị, thực hiện quy trình chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, cán bộ chủ chốt toàn khối còn tham gia việc bỏ phiếu tín nhiệm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II (nhiệm kỳ 2010-2015).

Thanh Nhật