.

Đảng ủy Khối CQDCĐ tỉnh quán triệt tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 23/03/2010, 07:50 [GMT+7]
.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh, mới đây, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010 cho hơn 100 cán bộ chủ chốt của  80 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc…

Ngoài việc được giới thiệu nội dung chuyên đề: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” và kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề cuộc vận động năm 2010, gắn với công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, các đại biểu còn được phổ biến Kế hoạch số 79-KH/TU của Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ tỉnh (10-12-1945 – 10-12-2010).

Thanh Nhật