.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Thứ Tư, 24/03/2010, 06:05 [GMT+7]
.

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hiện có 47 đảng viên (ĐV), sinh hoạt tại 4 chi bộ, gồm: Chi bộ Tổng hợp I, chi bộ Tổng hợp II, chi bộ Nhà khách và chi bộ Hành chính- Quản trị.

Là tổ chức cơ sở đảng có chức năng trực tiếp tham mưu cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh,  đồng thời làm công tác hậu cần phục vụ, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện cho các hoạt động của UBND tỉnh nên Đảng ủy đã xác định rất rõ vị trí cũng như tầm quan trọng của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, ĐV và quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, ĐV, quần chúng luôn được Đảng ủy coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cán bộ, đảng viên ở đây không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng (bên phải) kiểm tra tình hình lũ lụt ở xã Ia Piơr (Chư Prông). Ảnh: Nguyễn Dung
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng (bên phải) kiểm tra tình hình lũ lụt ở xã Ia Piơr (Chư Prông). Ảnh: Nguyễn Dung

Đối với ĐV là lãnh đạo UBND tỉnh, trong chỉ đạo điều hành đã thực hiện đúng quy chế làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân, giải quyết công việc đúng thẩm quyền. Trong năm 2009, lãnh đạo UBND tỉnh đã tích cực làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề nghị bổ sung vốn đầu tư cho các công trình dự án; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời xử lý những vướng mắc cho các ngành, địa phương, đơn vị; triển khai đúng các quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về trồng cao su trên đất lâm nghiệp; điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách đúng quy định.

Trong hai đợt bão lũ lớn (số 9 và số 11), lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, xử lý có hiệu quả công tác di dời dân, tìm kiếm cứu nạn. Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc kiểm tra tình hình triển khai của các dự án, hậu kiểm doanh nghiệp; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009; mở đường bay thẳng Hà Nội- Pleiku; chú trọng việc nâng cao chất lượng dạy học, giảm số học sinh bỏ học, đảm bảo an ninh học đường; quan tâm đến công tác phòng-chống dịch bệnh ở người, nhất là phòng- chống dịch cúm A(H1N1), tổ chức luân phiên cử bác sĩ về công tác tại các trạm y tế xã; chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách xã hội cho các đối tượng được thụ hưởng và đẩy mạnh cuộc vận động xóa đói giảm nghèo; chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở cấp huyện và cấp tỉnh đúng hướng dẫn của Trung ương.

Mặt khác, lãnh đạo UBND tỉnh cũng thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ; chỉ đạo và tổ chức diễn tập PT-09 đạt loại giỏi; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, chống lâm tặc, kiềm chế tai nạn giao thông; thực hiện đúng quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, thông qua lịch tiếp xúc, đối thoại với công dân hàng tuần, lãnh đạo UBND tỉnh đã giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc của công dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đội ngũ đảng viên là lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên tập trung bám sát kế hoạch, chương trình công tác của UBND tỉnh; quản lý, đôn đốc, kiểm tra tình hình hoạt động của các cấp, các ngành, các bộ phận chuyên môn; hàng tháng, hàng tuần phản ánh kịp thời, chính xác tình hình các mặt trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho sự điều hành của UBND tỉnh. Phân công nhiệm vụ, quản lý công việc và quy trình giải quyết công việc có sự điều chỉnh nhằm thực hiện có kết quả công tác tham mưu, đề xuất, xử lý công việc hàng ngày, phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên còn tập trung phục vụ tốt các kỳ họp của Trung ương tổ chức tại tỉnh, các kỳ họp của HĐND, các hội nghị của UBND tỉnh và các sự kiện, chương trình công tác lớn của tỉnh trong năm.

Nhờ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cơ sở nên năm 2009, 100% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ĐV đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 25,53%; 100% tổ chức đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; chi đoàn và Công đoàn cơ sở đều đạt vững mạnh xuất sắc.

Nguyễn Dung