.

Thị ủy An Khê:

Sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Năm, 15/10/2009, 02:48 [GMT+7]
.

Ngày 13-10, Thị ủy An Khê tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Lê Nam
Ảnh: Lê Nam

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt cuộc vận động theo chủ đề từng năm; tổ chức triển khai tốt nội dung của 2 bước thực hiện cuộc vận động là viết thu hoạch, liên hệ tự phê bình và phê bình.

Đến nay, đã có 48/48 tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình hành động, tiêu chuẩn lối sống đạo đức và giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 100% đảng viên đã viết bản thu hoạch; 100% tổ chức cơ sở đảng đã lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân cho đảng viên. 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác...

Tại Hội nghị, có 14  tập thể và 26 cá nhân được nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2007-2009.

Q.V