.

Tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 26/10/2009, 15:13 [GMT+7]
.

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chương trình của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng bộ khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh về thực hiện cuộc vận động năm 2009, Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng bộ khối đã quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký, xây dựng kế hoạch, nội dung câu hỏi, đáp án và các văn bản hướng dẫn, thể lệ để triển khai Cuộc thi viết tìm hiểu  tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ từ tháng 4-2009.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Ban chỉ đạo đã triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản của cuộc thi cho tất cả các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng để các đơn vị xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi một cách phù hợp với thực tế cơ quan đơn vị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các TCCS đảng cũng đã có sự chuẩn bị tốt về nội dung và quá trình tổ chức thực hiện, bám sát hướng dẫn của Ban tổ chức để chỉ đạo sâu sát việc tham gia viết bài dự thi đảm bảo yêu cầu đặt ra của Ban tổ chức, đồng thời quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị.

Nhờ vậy, tất cả 80/80 TCCS Đảng trực thuộc đã có 1.800 bài dự thi nộp tại cơ quan đơn vị. Sau đó, cấp ủy các TCCS Đảng đã tiến hành chọn ra 238 bài thi tốt ở cơ sở (thuộc 59/80 TCCS Đảng) gửi về cho ban tổ chức cuộc thi của Đảng bộ khối. Như vậy có thể thấy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ khối đã nhiệt tình tham gia và bám sát nội dung câu hỏi đề ra, có ý thức tốt trong việc nghiên cứu, tìm hiểu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm bài dự thi  một cách chu đáo, trả lời đúng đáp án, nhiều bài viết nêu dẫn chứng rất cụ thể để phân tích làm rõ thêm cho câu hỏi đặt ra.

Đặc biệt là nhiều đồng chí đã vận dụng sự hiểu biết của mình để nêu bật được vấn đề, có những bài đã minh họa hình ảnh gắn với các sự kiện lịch sử theo chủ đề cuộc thi, phù hợp với nội dung của câu hỏi. Nhiều bài dự thi được thực hiện khá công phu như viết tay không đánh máy, trình bày khá rõ nét, sạch đẹp, sưu tầm nhiều hình ảnh minh họa… Đồng thời, đa số các bài dự thi đã nêu được yêu cầu của câu hỏi và đề ra được giải pháp thực hiện trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị và cá nhân một cách phù hợp, thực tế  với công việc đang làm.

Kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy khối  quyết định khen thưởng 25 cá nhân (gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 18 giải khuyến khích), trong đó giải nhất thuộc về bài dự thi của Nguyễn Thị Thùy Linh (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Đồng thời, có 5 TCCS đảng đạt thành tích tiêu biểu trong quá trình triển khai tổ chức cuộc thi này, được Ban Thường vụ Đảng ủy khối khen thưởng (gồm Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh, Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị tỉnh, Chi bộ cơ sở Cơ quan Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh, Chi bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước, Chị bộ  cơ sở  Chi cục Bảo vệ Thực vật).

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, nhưng cuộc thi tìm hiểu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” do Đảng bộ khối Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới, tạo chuyển biến trong nhận thức và giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có cơ hội tìm hiểu tác phẩm để thực hiện làm theo tấm gương đạo đức và những lời dạy của Bác Hồ về “Sửa đổi lối làm việc”,  góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn ở các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, địa phương, cũng như Nghị quyết của Đảng các cấp, xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh…

Thanh Nhật