.

Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh:

3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Năm, 22/10/2009, 14:12 [GMT+7]
.

Ngày 21-10, Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Báo cáo tại Hội nghị đã đánh giá: Từ năm 2007 đến nay, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo cấp ủy đảng các cơ quan đơn vị  tập trung tuyên truyền phổ biến học tập nội dung cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ. Đảng ủy khối đã tổ chức 27 lớp học tập cho 8.100 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về các chuyên đề “Đẩy mạnh học tập  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”… Đảng ủy khối cũng đã tổ chức thành công Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cùng các cuộc thi viết chủ đề cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 41 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện cuộc vận động.

Thanh Nhật