.

Vốn có truyền thống là đơn vị lá cờ đầu (liên tục trong 4 năm, từ 2005 đến 2008) nên Đội 1- Công ty 75 (Binh đoàn 15) gặp rất nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị và trên địa bàn đứng chân.

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cạo mủ cao su. Ảnh: Đức Thanh
Hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ cao su. Ảnh: Đức Thanh

Để cuộc vận động nhanh chóng đi vào cuộc sống, cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình theo chỉ đạo của trên và kế hoạch đã đề ra, đơn vị đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo  việc “làm theo” gắn với phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút được sự hưởng ứng của mọi đối tượng trong đơn vị. Qua hơn 2 năm thực hiện cuộc vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã nâng lên rõ rệt, hiểu rõ giá trị to lớn của cuộc vận động và  thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng của Bác Hồ cũng như học tập được rất nhiều từ tấm gương đạo đức của Người. Từ đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, tin tưởng tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước; có ý thức tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trong phấn đấu học tập nâng cao năng lực; gương mẫu trong công tác, trong đời sống sinh hoạt; làm việc công tâm, mẫu mực hơn và dám chịu trách nhiệm. Thông qua học tập, mỗi người đều chủ động đề ra kế hoạch phấn đấu với những nội dung thiết thực dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công và  phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Mọi người luôn có ý thức đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân và luôn có tinh thần vì tập thể; phát huy cao độ tinh thần tự quản, thi đua tiết kiệm trong sản xuất; nêu cao ý thức trách nhiệm trong quản lý và sử dụng tài sản, trang bị kỹ thuật; xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và giúp nhau trong cuộc sống. Những ý kiến đóng góp xây dựng, phê bình, phản ánh và giám sát đạo đức, lối sống đối với đảng viên của quần chúng đã góp phần quan trọng giúp cho đảng viên kịp thời sửa chữa khuyết điểm.

Điều dễ nhận thấy là các đảng viên trong chi bộ đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu qua từng lời nói, mỗi việc làm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình, kiên quyết tỏ thái độ với những việc làm sai, những biểu hiện lệch lạc; nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng để phấn đấu, rèn luyện, thực sự là tấm gương cho quần chúng học tập, noi theo. Qua phân tích chất lượng hàng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ cuộc vận động này cũng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm 2008, tổng sản lượng mủ khô của đơn vị đạt 608.417 kg, bằng 110,6% kế hoạch và tăng gần 6% so với năm 2007. Tiền lương bình quân đạt gần 40 triệu đồng/người/năm, tăng 32% so với năm 2007. Không những thế, đơn vị còn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi giúp cán bộ, công nhân- lao động phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện toàn đơn vị có 78 gia đình trồng cà phê, cao su tiểu điền cho tổng thu nhập bình quân 70 triệu đồng/hộ/năm. Có hộ thu nhập từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng/năm. Tổng hợp nguồn thu từ lương, thưởng vượt khoán, kinh tế phụ đã có 65-70% gia đình xây được nhà cấp 4 trở lên; mua sắm vật dụng đắt tiền phục vụ sinh hoạt.

Không phải lo nhiều đến kinh tế nên cán bộ, công nhân- lao động đã toàn tâm, toàn ý cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của đơn vị. Năm 2008, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tự chủ vững mạnh xuất sắc, được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đáng quý hơn là tinh thần đoàn kết trong đơn vị cũng theo đó mà được củng cố, phát huy. Đây cũng là việc làm thiết thực  của đơn vị nhằm thực hiện lời căn dặn “giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Dung