.

Đoàn kết các dân tộc là chiến lược có tầm quan trọng đối với nước ta

Chủ Nhật, 13/09/2009, 17:35 [GMT+7]
.

Trong tác phẩm “Nên học sử ta”, viết vào đầu năm 1942, Bác đã viết: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào nhân dân ta đoàn kết muôn người như một thì đất nước ta độc lập tự do. Trái lại, lúc nào nhân dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi…”.

TS. Sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã nói rằng: “Người ta thường nói đến đại đoàn kết khi chiến đấu chống xâm lược, khi gặp những khó khăn chống chọi với kẻ thù, ít nói đến đại đoàn kết dân tộc khi hòa bình… Nếu chúng ta đã từng coi mất nước là mối nhục, đã đại đoàn kết dân tộc để giành được độc lập cho đất nước thì ngày nay cũng phải làm sao cho mọi người dân ý thức được rằng nghèo nàn, lạc hậu là mối nhục không thể chấp nhận được. Từ đó, chúng ta đại đoàn kết dân tộc để xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh không thua kém các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới!”. Bác đã nói dù thời đại nào, chiến tranh hay hòa bình, chúng ta cũng phải thực hiện đại đoàn kết dân tộc: Thứ nhất phải tôn trọng, thương yêu, tin tưởng đồng bào; dùng những lời lẽ chân thành giản dị để thuyết phục, cảm hóa quần chúng; thứ hai, khoan dung, độ lượng, vị tha, hướng mọi người vào mục đích chung cao cả; thứ ba, quan tâm, chăm lo tới những lợi ích thiết thực của nhân dân; chú trọng nêu gương để thực hành đoàn kết. Khắc ghi lời dạy của Bác từ khi ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đặt vấn đề dân tộc ở vị trí chiến lược, có tầm quan trọng sống còn đối với quốc gia và là một nội dung lớn của cách mạng Việt Nam.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Đất nước ta ngày nay đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa được đẩy mạnh; kinh tế tăng trưởng khá nhanh và cơ bản ổn định. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện. Vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Sở dĩ có được thành quả như vậy là vì Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Được biết, hiện nay Chương trình 135- Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ đã và đang thực thi ở giai đoạn II đạt những thành quả đáng kể, nhanh chóng góp phần cải thiện đời sống nhân dân ở những vùng khó khăn. Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục có các chủ trương, chính sách đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong các giai tầng xã hội, các giới đồng bào, các thành phần kinh tế, nhất là trong xóa đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, trong phòng- chống thiên tai, phòng- chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đồng thời, có những chương trình kinh tế- xã hội cụ thể, phù hợp từng vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh hơn thu hẹp dần khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, thực hiện công bằng xã hội.

Thiên Ân