.

Đảng bộ huyện Đak Đoa với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 31/08/2009, 15:41 [GMT+7]
.

Đảng bộ huyện Đak Đoa có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 1.700 đảng viên. Từ đầu quý I-2009, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành xây dựng kế hoạch cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo của huyện phụ trách ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để chỉ đạo trực tiếp tại các xã, thị trấn, doanh nghiệp và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; cử báo cáo viên là thành viên ban chỉ đạo huyện tập trung quán triệt phổ biến các vấn đề do Ban chỉ đạo Tỉnh ủy tổ chức, phối hợp với ban chỉ đạo xã, thị trấn, doanh nghiệp truyền đạt các chuyên đề theo quy định.

Đến trung tuần tháng 8-2009, Đảng bộ huyện đã hoàn thành hơn 30 lớp nghiên cứu quán triệt cho hơn 4.000 cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Ban chỉ đạo của huyện thường xuyên hướng dẫn công tác tuyên truyền cho các cấp ủy đảng, Mặt trận, đoàn thể, Đài Truyền thanh-Truyền hình, Phòng Văn hóa- Thông tin, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên, cũng như các hình thức học tập quán triệt phù hợp.

Cán bộ, công chức, viên chức học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ, công chức, viên chức học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009. Ảnh: Thanh Nhật

Gắn với việc thực hiện cuộc vận động này, từ tháng 3-2009, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa ra chủ trương giúp các hộ nghèo, phân công các đồng chí Huyện ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước đứng chân trên địa bàn và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chịu trách nhiệm giúp các hộ thoát nghèo trong năm 2009. Cụ thể đến nay có 35 Huyện ủy viên và 7 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước đứng chân trên địa bàn huyện nhận giúp đỡ 210 hộ nghèo (mỗi cá nhân giúp 5 hộ nghèo) và 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chịu trách nhiệm giúp 440 hộ nghèo (mỗi đơn vị giúp 10 hộ).

Sau khi tiến hành khảo sát và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị và cá nhân thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các gia đình, góp ý các biện pháp thiết thực giúp các hộ biết cách lao động, sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại), mua bán nông sản và hàng tiêu dùng, chi tiêu trong gia đình hợp lý, tiết kiệm để dành vốn mở rộng sản xuất. Hạn chế tiến đến giảm hẳn chi phí tốn kém cho ma chay, cúng lễ. Vận động hộ nghèo khi ốm đau phải đến trạm y tế xã, không cúng lễ khi đau yếu, thực hiện ăn chín, uống sôi và nếp sống văn hóa trong sinh hoạt…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo huyện và các cơ quan, ban, ngành chức năng thuộc khối chính quyền phối hợp hỗ trợ các biện pháp giúp đỡ các hộ nghèo một cách thiết thực thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, cho vay hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, trợ giúp pháp lý người nghèo… Thường xuyên gần gũi các thành viên trong hộ nghèo để tuyên truyền, vận động họ có ý thức vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và sự hỗ trợ của xã hội… 

Ông Trương Phước Anh- Bí thư Huyện ủy Đak Đoa cho biết: Việc làm trên nhằm đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo của các hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2009, tạo cơ hội cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững ở những năm tiếp theo, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó cũng tạo ra một phong trào rộng khắp, gắn việc thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng địa phương cơ sở vững mạnh. Đồng thời, phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu ngành địa phương, cơ quan đơn vị và tinh thần tự giác gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện cuộc vận động... 

Thanh Nhật