.

“Công tác tuyên truyền cần sâu sát, thường xuyên hơn”

Thứ Tư, 05/08/2009, 09:46 [GMT+7]
.
Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của cuộc vận động trong toàn Đảng bộ. Ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh- chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Phương Duyên
Ảnh: Phương Duyên
Qua 6 tháng triển khai cuộc vận động, tất cả Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình một cách cụ thể, thiết thực. Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh tập huấn chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” cho 320 đồng chí. Báo Gia Lai duy trì thường xuyên chuyên mục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ đạo làm điểm và hướng dẫn triển khai hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp huyện và tỉnh. Tổ chức giao ban cụm kết hợp với kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị. Sơ kết 3 năm (2007-2009) và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2010.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhận định: “Cuộc vận động đã làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chuyển biến về mặt nhận thức, từ đó có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn”. Đồng thời, yêu cầu công tác tuyên truyền cần sâu sát, thường xuyên hơn, tránh theo phong trào. Ban Chỉ đạo phải có hướng dẫn cụ thể và đánh giá kết quả thực hiện để theo sát hiệu quả cuộc vận động. Ngoài ra còn phải tăng cường đấu tranh phòng- chống tham nhũng thì cuộc vận động mới mang lại kết quả tốt nhất...
 
Phương Duyên