.

Bồi dưỡng và rèn luyện các thế hệ thanh niên là việc quan trọng và cần thiết

Thứ Bảy, 22/08/2009, 15:23 [GMT+7]
.

Trước khi đi xa, Bác cũng để lại trong Di chúc một vài lời tâm huyết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII, Đảng ta đã khẳng định: “Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người… Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không… phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên”.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Hiện nay, đoàn viên, thanh niên là lực lượng đông đảo, chiếm trên 1/3 dân số và trên 1/2 lực lượng lao động xã hội. Bao nhiêu năm qua trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã cống hiến và xây đắp nên truyền thống vẻ vang.

Từ khi đất nước đổi mới đến nay, đoàn viên, thanh niên ngày càng lớn mạnh khi tham gia các chương trình, dự án góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở các địa phương, đơn vị. Chính họ là lực lượng đi đầu, thổi bùng lên ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng với các phong trào: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Học vì ngày mai lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Chiến dịch mùa hè xanh”…  Chỉ qua một mùa hè năm 2009, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện” đã thu hút trên 67.500 đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều hoạt động hướng tới chủ đề của năm “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng”.

Tuy vậy, thực tế cho thấy hiện nay cũng có “Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước”. Từ thực trạng này, dẫn tới hiện tượng thanh niên trình độ học vấn thấp, có tư tưởng trông chờ và ỷ lại, ít hiểu biết về pháp luật, không có ý chí vươn lên xóa đói- giảm nghèo, thành phần vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội gia tăng; lối sống thực dụng, ăn chơi đua đòi đã thực sự đáng báo động. Để giáo dục lớp thanh niên lầm đường, lạc lối trên, trước hết chúng ta phải thường xuyên chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho thanh niên bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Đồng thời phát huy vai trò tự học tập, tự du dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của thanh niên.

Nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt ra yêu cầu với thanh niên là tiếp tục có những hoạt động giàu sức lôi cuốn, động viên thanh niên hăng hái tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Tham gia mạnh mẽ hơn nữa cùng các bộ, ngành, địa phương trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; có các phong trào đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; đưa internet vào trường học; chủ động tổ chức và phối hợp tốt các hoạt động phòng- chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao... để đáp ứng kịp yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần lưu ý hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong thanh- thiếu niên, hướng thanh- thiếu niên vào xây dựng lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống văn hóa, tạo khí thế đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các vấn đề của đời sống, xung kích phát triển kinh tế- xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhật Minh