(GLO)- Nằm giữa lòng Tây Nguyên hùng vĩ, TP. Pleiku ẩn chứa một nội lực sống vững bền bởi sự vun đắp của các trầm tích văn hóa, của sự nỗ lực dựng xây bao đời nay đang được nối dài từ các thế hệ nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó nghệ thuật cồng chiêng được bảo tồn, duy trì và phát triển, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

 

 
 
.
.