.
.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Vũ Hồng Duy

Thứ Tư, 12/05/2021, 17:06 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện.   

Ông Vũ Hồng Duy

Là cán bộ, đảng viên, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi luôn tìm hiểu và nhận thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Quốc hội và người đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này, đối với bản thân là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân. Tôi tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội với tinh thần tất cả vì Nhân dân phục vụ, cho nên, dù ở vị trí công tác nào, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nếu tôi được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một đại biểu Quốc hội. Tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp vào các vấn đề có liên quan đến Hiến pháp và pháp luật, cũng như các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Tôi sẽ nghiêm túc tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và sẽ tích cực, chủ động trong hoạt động giám sát của Quốc hội.

Tôi sẽ giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, sẽ lắng nghe và truyền đạt các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến với các cơ quan chức năng có liên quan và trình lên Quốc hội một cách đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng đó của cử tri. Đồng thời thông tin một cách trung thực đến cử tri những nội dung được các cơ quan chức năng, cũng như Quốc hội trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Gia Lai là một địa bàn có vị trí chiến lược ở Tây Nguyên; có nhiều tiềm năng, lợi thế. Là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 cả nước, điều kiện về đất đai, khí hậu thuận lợi; dân số đông, đồng bào các dân tộc có bề dày truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên…

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành của tỉnh tiếp tục khai thác tốt lợi thế, tiềm năng, các nguồn lực để xây dựng quê hương Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên. Trong đó sẽ tập trung vào một số vấn đề để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai như:

(1) Các chủ trương, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; các giải pháp nhằm hình thành và phát triển các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp.

(2) Tham gia có hiệu quả vào quá trình thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đặc biệt quan tâm đến các chính sách xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất trên địa bàn.

(3) Quan tâm đến việc đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo. Thực hiện các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chỉ số phát triển con người.

(4) Đề xuất các giải pháp, mô hình mới để triển khai mạnh mẽ hơn nữa cải cách hành chính, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

(5) Tham gia có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng gắn với thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nguồn nhân lực có trình độ cao, người có tài, người dân tộc thiểu số… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của tỉnh Gia Lai.

 

.