.
.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Rơ Châm H'Phik

Thứ Năm, 13/05/2021, 05:50 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của bà Rơ Châm H'Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh. 

Bà Rơ Châm H'Phik.
Bà Rơ Châm H'Phik.

Xuất phát từ chức năng của Quốc hội và tình hình thực tế ở địa phương, với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tôi dự kiến chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV như sau:

Thứ nhất, tôi tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; luôn phấn đấu vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Thứ hai, tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội.

Thứ ba, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp xã hội; tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thứ tư, bản thân sẽ tập trung nghiên cứu đề xuất với Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa của Quốc hội, trong đó lưu tâm những luật còn thiếu, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật không phù hợp, nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội hướng tới bảo vệ quyền công dân, quyền con người, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ năm, tham gia đề xuất với Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như: xây dựng nền quốc phòng-an ninh; đường lối phát triển kinh tế-xã hội; công tác đối ngoại, xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa… Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự tâm huyết, bản lĩnh, trí tuệ của người đại biểu Quốc hội. Bản thân tôi sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.  

Thứ sáu, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh về Chương trình giám sát tối cao của Quốc hội cần tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn, chính sách của Nhà nước, những vấn đề Nhân dân đang quan tâm như: Chương trình phát triển kinh tế đối với miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng; chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách lớn về dân tộc, tôn giáo, y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm cho người lao động, bình đẳng giới… Kiến nghị, đề xuất với Quốc hội những giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở tỉnh Gia Lai.

Thứ bảy, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thì phải nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc theo dõi việc giải quyết và yêu cầu người có thẩm quyền thông báo cho mình biết kết quả.

Thứ tám, với cương vị là Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi sẽ cùng với các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đoàn đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ thuộc thẩm quyền của địa phương sao cho chế độ chính sách phải sát với tình hình thực tế của địa phương, dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ thực hiện. Mạnh dạn đề xuất các biện pháp thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Để làm được những việc nêu trên của người đại biểu Quốc hội, trước hết tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri nhằm thu thập và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm của Trung ương.

 

.