.
.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Lê Hoàng Anh

Thứ Tư, 12/05/2021, 13:20 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của ông Lê Hoàng Anh-Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Giám đốc Thư viện Quốc hội. 
 

 

Ông Lê Hoàng Anh.
Ông Lê Hoàng Anh.

 

…Trở thành đại biểu Quốc hội và làm công tác chuyên trách, tôi sẽ dồn hết trí tuệ và tâm lực vào chương trình hành động với những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, là người đại biểu của Nhân dân, trên mọi hoạt động, cương vị công tác, tôi sẽ luôn quán triệt quan điểm dân là gốc, là trung tâm, luôn gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri tỉnh nhà và cử tri của đơn vị bầu cử, nơi cư trú; luôn lắng nghe, thấu hiểu, phản ánh trung thực, khách quan những bức xúc, trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến của Nhân dân tới các cấp lãnh đạo và diễn đàn Quốc hội để kịp thời giải quyết nhanh chóng, thấu đáo, đúng pháp luật. Đồng thời, tôi đã gương mẫu sẽ gương mẫu hơn, đã rèn luyện, phấn đấu thì sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu tốt hơn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của Nhân dân, thể hiện được tiếng nói của Nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân.

Thứ hai, đối với công tác xây dựng pháp luật, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tham gia xây dựng pháp luật bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật về kinh tế, tài chính, đất đai nhằm làm cho pháp luật nước ta ngày càng hoàn thiện, thống nhất, minh bạch, thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân; góp phần cùng các cấp, các ngành phấn đấu đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 như mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định.

Thứ ba, đối với công tác giám sát, tôi sẽ tập trung giám sát việc phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công; việc thu và sử dụng thuế, phí, lệ phí; vấn đề chi ngân sách nhà nước và nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; việc cải cách chế độ tiền lương; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng-chống tham nhũng và nhất là giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, đối với những vấn đề quan trọng của quốc gia, tôi sẽ nghiên cứu, kiến nghị Quốc hội, các cơ quan hữu quan tiếp tục quan tâm đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thiết yếu của quốc gia, cơ sở hạ tầng nông thôn, vùng khó khăn, xây dựng mạng lưới y tế, giáo dục, giải quyết vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch; kiểm soát chặt chẽ đầu tư công, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quốc gia.

Là đại biểu Quốc hội tại tỉnh Gia Lai, tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:

Tích cực tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên; đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm.

Thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để giải quyết; đồng thời cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết và thông báo với cử tri về kết quả giải quyết. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, tham vấn chuyên gia, các nhà khoa học, những người có kinh nghiệm… để cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia tích cực, trách nhiệm cao, vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của Nhân dân trong việc xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và giám sát thực thi pháp luật.

 

.