.
.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Đinh Ngọc Quý

Thứ Ba, 18/05/2021, 06:52 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vừa qua, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Nhằm giúp cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, Báo Gia Lai điện tử lần lượt trích đăng chương trình hành động của các ứng cử viên. Dưới đây là chương trình hành động của ông Đinh Ngọc Quý-Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.


 
 

Ông Đinh Ngọc Quý.
Ông Đinh Ngọc Quý.

Được Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV là niềm vinh dự không chỉ của bản thân mà còn của gia đình và cơ quan. Tôi đã đăng ký nguyện vọng và được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu về ứng cử tại quê hương Gia Lai, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và cách mạng, giàu lòng nhân ái của đồng bào các dân tộc. Tôi xin chân thành cảm ơn Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, ban, ngành, các cấp và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã cho phép tôi được về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh nhà, đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân tôi cũng như cho các ứng cử viên khác trong quá trình ứng cử.

Với nguyện vọng, mong muốn được cống hiến, đóng góp vào hoạt động Quốc hội nói chung cũng như góp phần vào sự phát triển của quê hương Gia Lai nói riêng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng bản thân và thực hiện tốt chức năng đại diện cho cử tri tỉnh nhà, Nhân dân cả nước làm đại biểu Quốc hội chuyên trách với chương trình hành động cụ thể như sau:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, người đại biểu Quốc hội. Giáo dục, xây dựng gia đình thực sự gương mẫu về mọi mặt, không làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người đại biểu Quốc hội.

Thứ hai, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội theo các chức năng cơ bản về lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó trọng tâm là hệ thống chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực xã hội (gồm lao động, việc làm, giảm nghèo, người có công với cách mạng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế cơ sở...) và lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn để góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt là trong các nhiệm vụ nhằm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cũng như khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 để thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống của Nhân dân, bảo đảm mọi nguồn lực đầu tư đến được với Nhân dân các dân tộc.

 Thứ ba, liên hệ chặt chẽ, gắn bó với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều hình thức; tiếp thu và phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Theo dõi đôn đốc quyết liệt việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cử tri, nhất là những kiến nghị của đồng bào các dân tộc ở Gia Lai.

Thứ tư, tích cực phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội chuyên trách khi trúng cử, nhất là tham mưu, đề xuất tổ chức các hoạt động của Ủy ban về Các vấn đề xã hội, chú trọng các lĩnh vực xã hội. Đặc biệt, trong thời gian tới, tích cực tham gia thúc đẩy, đóng góp sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quan tâm y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng-chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới… trong đó có các vấn đề của đồng bào các dân tộc ở Gia Lai. Đồng thời, phát huy kinh nghiệm công tác và là cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp, với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội để góp phần tạo điều kiện hỗ trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, những tài năng cần được giúp đỡ để phát triển.

Thứ năm, phát huy và giữ mối quan hệ, phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương và các cơ quan ở địa phương trong việc đôn đốc thực hiện hoặc giải quyết các yêu cầu chính đáng của chính quyền và Nhân dân nơi ứng cử, cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Gia Lai. Phối hợp, tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội và chính quyền các cấp của tỉnh nhà trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội tại địa phương, tại diễn đàn Quốc hội.

Tôi ý thức rằng việc ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh nhà đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực nhiều hơn khi Gia Lai là địa bàn chiến lược quan trọng của Tây Nguyên và cả nước, có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Gia Lai đang tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐH của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) về phát triển cơ sở hạ tầng nhất là các vùng động lực, về thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch, về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu. Với tâm nguyện như vậy, tôi chân thành mong muốn nhận được sự tín nhiệm của cử tri Gia Lai để tôi có cơ hội, điều kiện thực hiện chương trình hành động của mình với tư cách là một đại biểu Quốc hội và gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống và tình người Gia Lai, góp phần xây dựng và phát triển Gia Lai giàu mạnh.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các quý vị cử tri, bà con nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, Tỉnh ủy, MTTQ, HĐND, UBND, các sở, ngành và cơ quan các cấp của Gia Lai đã tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ tôi.

 

.