.
.

Quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử đúng mục đích

Thứ Hai, 12/04/2021, 05:13 [GMT+7]
.

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhằm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Tài chính đã chủ động tham mưu lập dự toán, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử theo tinh thần chặt chẽ, đúng mục đích và tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính về một số nội dung xung quanh vấn đề này.  

 

* P.V: Để đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Tài chính đã thực hiện những nội dung công việc gì, thưa ông?

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Tài chính đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ-cơ quan thường trực Hội đồng bầu cử tỉnh xây dựng dự toán kinh phí bầu cử trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC. Đơn vị đã dự thảo báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 135/2021/NQ-HĐND quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBBC phê duyệt tổng kinh phí bầu cử là 43,12 tỷ đồng, tăng 1,36 lần so với kinh phí thực hiện công tác bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Sở Tài chính họp giao ban với Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai kinh phí bầu cử. Ảnh: Sơn Ca
Sở Tài chính họp giao ban với Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai kinh phí bầu cử. Ảnh: Sơn Ca


* P.V: Xin ông cho biết, việc sử dụng kinh phí chi phục vụ công tác bầu cử tại địa phương cần lưu ý những điểm nào?

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Để đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử, các địa phương, cơ quan, ban ngành cần chủ động phân khai nguồn kinh phí được giao theo đúng nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời, đúng nội dung, nguyên tắc và mức chi theo tinh thần Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 135/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đồng thời, Sở Tài chính đã họp giao ban với Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn triển khai kinh phí bầu cử tại địa bàn. Ngoài nguồn ngân sách tỉnh và trung ương, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách của mình báo cáo HĐND cùng cấp xem xét quyết định, song phải đảm bảo đúng nội dung chi, mức chi theo quy định.

* P.V: Tình hình phân bổ kinh phí tại địa bàn tỉnh như thế nào, thưa ông?

- Ông NGUYỄN ANH DŨNG: Trên cơ sở dự toán đã được phê duyệt, Sở Tài chính tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban bầu cử ban hành quyết định phân bổ kinh phí đợt 1 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hiện nay, Sở Tài chính đã thông báo kinh phí đợt 1 để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai theo nhiệm vụ được phân công và chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Sở chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh cân đối ngân sách tỉnh để tiếp tục bổ sung kinh phí cho các địa phương, đơn vị theo tiến độ triển khai nhiệm vụ. Sau khi có thông báo chính thức về kinh phí trung ương đảm bảo, Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định ngân sách tỉnh bổ sung đảm bảo kinh phí cho công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

 

 SƠN CA (thực hiện)
 

.