• Cạn kiệt nguồn nước ở Tây Nguyên
  • An Khê chung tay bảo vệ môi trường
  • Sản xuất than sinh học từ rác thải thực vật

Cạn kiệt nguồn nước ở Tây Nguyên

(GLO)- Không chỉ hạn hán triền miên, các công trình thủy lợi luôn thiếu nước phục vụ sản xuất rồi mưa bão, lũ lụt bất thường... mà ở Tây Nguyên giờ đây ngay cả một thứ tưởng như không bao giờ cạn cũng đến lúc phải gióng lên hồi chuông khẩn báo mức nguy cấp: cả nước mặt và nước ngầm!

An Khê chung tay bảo vệ môi trường

(GLO)- Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai), hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã đã chuyển biến tích cực.

Sản xuất than sinh học từ rác thải thực vật

(GLO)- Không chỉ đạt thành tích cao trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021, Dự án "Sản xuất than sinh học (biochar) từ rác thải thực vật bằng lò yếm khí để bảo vệ môi trường và cải tạo đất trồng rau" của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Gia Lai còn góp phần mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

    .
.
.