.
.

Gia Lai thành lập đoàn giám sát việc phân bổ, sử dụng kinh phí thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp GD-ĐT

Thứ Bảy, 11/09/2021, 04:34 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 11/QĐ-BKTNS về việc thành lập đoàn giám sát việc phân bổ và sử dụng kinh phí để sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

 

 Hàng năm, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh được bố trí kinh phí để sửa chữa hoặc xây mới. Ảnh: Mộc Trà
Hàng năm, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh được bố trí kinh phí để sửa chữa hoặc xây mới. Ảnh: Mộc Trà

 

Theo kế hoạch, thời gian giám sát dự kiến vào tháng 10-2021 nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Các cơ quan chịu sự giám sát gồm: Sở Tài chính, Sở GD-ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đoàn sẽ tiến hành giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn kinh phí từ Trung ương, tỉnh và huyện để sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp GD-ĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; đánh giá hiệu quả của việc sử dụng kinh phí để sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị tại các trường học.

Thông qua giám sát, xác định kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ; tiếp thu kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả của việc phân bổ và sử dụng các nguồn kinh phí để sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị thuộc nhiệm vụ chi sự nghiệp GD-ĐT.

 

MỘC TRÀ

 

.