.
.

Đề thi, gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thứ Năm, 08/07/2021, 12:19 [GMT+7]
.

Zing cập nhật đề thi, gợi ý đáp án môn Địa lý, thuộc Tổ hợp Khoa học Xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.

 

Đề thi Địa lý mã 315:
 

 

 

 

 

 

 

 Đề thi Địa lý mã đề 305:


 

 

 

 

 

 

 

 


Gợi ý đáp án môn Địa lý mã đề 305 do giáo viên Hệ thống Giáo dục HOCMAI thực hiện:

 

 

 

http://https://zingnews.vn/de-thi-goi-y-dap-an-mon-dia-ly-tot-nghiep-thpt-2021-post1236111.html


 

Theo Nhóm PV (zingnews)

.