.
.

(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 3-1 và ngày 4-1 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.

 

 

 

NGUYỄN VĂN HUẤN

 

.