.
.
(GLO)- Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 11-11 và ngày 12-11 tại khu vực các huyện phía Đông và Đông Bắc, các huyện phía Đông-Đông Nam, các huyện phía Tây-Tây Nam, các huyện phía Tây Bắc, TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa.
 
 
 
NGUYỄN VĂN HUẤN
 
.