• Triển lãm
  • Cuộc thi
  • Cuộc thi

Triển lãm "Đảng bộ Gia Lai 75 năm hình thành và phát triển"

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm chuyên đề về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Triển lãm được trưng bày tại 2 địa điểm: khuôn viên Bảo tàng (từ ngày 21 đến 26-9) và Hội trường 2-9 (từ ngày 27 đến 30-9).

Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai": Công bố kết quả Kỳ thi thứ ba

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai" công bố kết quả Kỳ thi thứ ba:

Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai": Công bố kết quả Kỳ thi thứ hai

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai" công bố kết quả Kỳ thi thứ hai:

    .
.
.