.

Ngày 20/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19.
 Nội dung của Nghị quyết số 78/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19 gồm các chỉ đạo định hướng hoạt động phòng chống dịch trong giai đoạn mới.
 

Theo  TTXVN/Vietnam+

 

;
;
.