.

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 4 năm nay. Đặc biệt là hiện tượng siêu trăng hồng diễn ra vào cuối tháng.

 


 

https://laodong.vn/infographic/lich-quan-sat-3-hien-tuong-thien-van-ky-thu-sap-xuat-hien-tai-viet-nam-893964.ldo
 

Theo AN AN (LĐO)

 

;
;
.