.

Mưa sao băng, nhật thực toàn phần… sẽ là những hiện tượng thiên văn đáng chú ý trong năm 2021.
 


https://laodong.vn/infographic/nhieu-hien-tuong-thien-van-ky-thu-se-dien-ra-trong-nam-2021-869793.ldo

Theo Phương Anh (LĐO)

 

;
;
.