.

Tuần qua, Quốc hội tiếp tục kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV với nhiều điểm đáng chú ý về mặt nhân sự, nhiều dự thảo luật sửa đổi, Nghị quyết được thông qua.

  

http://https://laodong.vn/infographic/nhung-van-de-dang-chu-y-trong-tuan-hop-quoc-hoi-vua-qua-854451.ldo

 

Theo Nhóm PV (LĐO)

;
;
.