.

Gói cho vay 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động bị mất việc do đại dịch COVID-19 đang không tiếp cận được doanh nghiệp do tiêu chí quá cao. Chính vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý hạ các tiêu chí để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trả lương cho người lao động.

 

 

https://laodong.vn/infographic/vi-sao-goi-cho-vay-16000-ti-dong-chua-tiep-can-duoc-doanh-nghiep-844021.ldo

Theo Văn Thắng (LĐO)

;
;
.