.

Bộ Y tế đã công bố chính thức thông tin dịch tễ, lịch trình di chuyển của 4 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

 

  

http://https://laodong.vn/infographic/lich-trinh-di-chuyen-chi-tiet-4-ca-mac-moi-covid-19-o-da-nang-quang-ngai-822712.ldo

 

Theo Thảo Anh - Nhật Huy (LĐO)

;
;
.