.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã có 6 nữ tướng được phong quân hàm, trong đó có 1 Trung tướng (nghỉ hưu) và 5 Thiếu tướng.


 

 

 

https://laodong.vn/infographic/chan-dung-6-nu-tuong-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-viet-nam-810998.ldo

 

Theo Phương Anh (LĐO)

 

;
;
.