.
.

Gia Lai: Tiếp nhận 200.000 liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell

Thứ Ba, 12/10/2021, 08:41 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 11-10, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn 4507/VP-KGVX thông báo ý kiến của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh về Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19 (Vero Cell) do Bộ Y tế phân bổ đợt 56 trên địa bàn tỉnh.

 

 Vaccine Vero Cell của Trung Quốc là loại vaccine thứ 3 được Bộ Y tế phê duyệt. Ảnh: CNBC/LĐO
Vắc xin Vero Cell của Trung Quốc là loại vắc xin thứ 3 được Bộ Y tế phê duyệt. Ảnh: CNBC/LĐO

 

Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3697/TTr-SYT ngày 9-10-2021 về việc tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19 (Vero Cell) do Bộ Y tế phân bổ đợt 56 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất với dự thảo Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19 (Vero Cell) do Bộ Y tế phân bổ đợt 56 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (200.000 liều) do Sở Y tế trình tại Tờ trình số 3697/TTr-SYT ngày 9-10-2021. Về thời gian, yêu cầu hoàn thành tiêm mũi 1 trước ngày 20-10-2021.

Giao Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh ký ban hành Kế hoạch và chịu trách nhiệm chỉ đạo các Tiểu ban tiêm chủng, các địa phương, đơn vị tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (Vero Cell) cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bản an toàn, đúng quy định.

 

PHAN KIỀU
 

.