.
.

Các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 tới ngày 7-10

Thứ Sáu, 08/10/2021, 00:51 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 7-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 466/CV-BCĐ về cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh.

 

 

 

Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 tới ngày 7-10 

 

GLO

 

.