.
.

Cập nhật mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đối với người nhập cảnh

Thứ Bảy, 11/09/2021, 09:42 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 10-9, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai có Công văn số 695/SNgV-LS-QLBG về việc cập nhật danh sách mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19.

 

Tiếp theo Công văn số 647/SNgV-LS-QLBG ngày 25-8-2021 của Sở Ngoại vụ về việc sử dụng Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, Sở Ngoại vụ xin trao đổi như sau:

Theo thông báo của Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao, tính đến ngày 27-8-2021 có thêm 12 nước giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 và một số nước cập nhật bổ sung mẫu giấy tờ mới. Sở Ngoại vụ đã tổng hợp và xin gửi các cơ quan, đơn vị danh sách cập nhật các nước (bổ sung từ số 51 đến 62); mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 được giới thiệu và các mẫu cập nhật tại số 04 và số 20.

Các mẫu giấy tờ trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao tại địa chỉ: https://lanhsuvietnam.gov.vn và Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tại địa chỉ: http://sngv.gialai.gov.vn để tra cứu thông tin chi tiết.

 

>> Danh sách Mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 của các nước/vùng lãnh thổ đã giới thiệu tới Bộ Ngoại giao

 

Cộng hòa Áo

Vương quốc Cam-pu-chia

CHDCND An-giê-ri

Ca-na-da

Cộng hòa In-dô-nê-xi-a

CHDC Liên bang Nê-pan

Liên bang Mê-hi-cô

Bô-li-via

Cộng hòa Crô-a-ti-a

Cộng hòa Ai-xơ-len

Cộng hòa Bồ Đào Nha

Tuốc-mê-ni-xtan

Nhà nước Pa-le-xtin


 

KIỀU PHAN

 

 

 

.