.
.

Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Sáu, 10/04/2020, 13:26 [GMT+7]
.

 

 

.
 
 
 
 
Ngoài ra, nội dung file âm thanh đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  tại địa chỉ:
 
 
 
 


 
 
 

 







 

.