.
.

(GLO)- Những năm 80 của thế kỷ trước, dân Gia Lai-Kon Tum và Đak Lak thường lan truyền rộng rãi câu: “Nằm ngửa thấy Trần Kiên, nằm nghiêng thấy Đỗ Mười”. Một ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum và Đak Lak, một ông từng là Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả 2 ông đều rất liêm khiết, hết lòng vì Đảng, vì dân, vì nước đến quên cả bản thân.

 

.
 
 
.