.
.
(GLO)- Vững tin về ngày mai tươi sáng hơn, 115 hộ dân ở làng Trớ (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) đã tự nguyện di dời nhà cửa để sắp xếp lại làng. Chung tay giúp dân làng Trớ có 73 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 29 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3).
 
 
 
 
.
 
 

 

.