.
.

Cần thu hồi bằng tiến sĩ "lò ấp" có sai phạm, xử lý kỷ luật các "chủ lò"

Thứ Năm, 05/05/2022, 13:01 [GMT+7]
.

Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận liên quan đến các sai phạm tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho thấy nổi lên một vấn đề rất lớn mà lâu nay dư luận rất quan tâm, đó là tiến sĩ "lò ấp".
 

 Tiến sĩ
Tiến sĩ "lò ấp"


Mỗi luận án tiến sĩ là một công trình khoa học, có giá trị trong công tác nghiên cứu, học thuật, hoặc ứng dụng vào đời sống. Nhưng qua những công trình tiến sĩ bị "rò rỉ" từ các "lò ấp" của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho thấy rất không thuyết phục.

Tuy nhiên, mới chỉ đọc tiêu đề của công trình, cũng không nên vội đánh giá về học thuật, cần có công bố rộng rãi để các nhà khoa học khắp nơi thẩm định, không tin được các ông hội đồng của các "lò ấp". Bởi vì, có dấu hiệu về sự thương mại bằng cấp ở các đơn vị đào tạo này.

Trước mắt, cần xem xét những luận án thạc sĩ, tiến sĩ có liên quan đến những sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra, đó là chương trình đào tạo thạc sĩ thiếu nội dung về chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành; còn trường hợp giảng viên hướng dẫn vượt số học viên cùng thời gian; học viên đăng ký ngành này nhưng được cấp bằng của ngành khác; giảng viên không đủ điều kiện tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. Một số hồ sơ học viên chương trình đào tạo còn thiếu sót.

Có nghiên cứu sinh đề xuất đề tài nghiên cứu không nằm trong danh mục nghiên cứu. Sổ cấp phát văn bằng còn tẩy xoá, sửa chữa, thiếu thông tin về nghiên cứu sinh.

Hãy làm rõ hồ sơ khoa học của các nghiên cứu sinh này, trường hợp nào có gian lận thì thu hồi bằng cấp, những người có liên quan như cán bộ hướng dẫn, tham gia hội đồng khoa học nghiệm thu đều phải chịu trách nhiệm tùy theo mức độ can thiệp.

Nếu được cơ quan cử đi đào tạo, sử dụng tiền nhà nước, thì sau khi thu hồi bằng cấp, thu hồi luôn số tiền đã chi về cho ngân sách.

Những bằng tiến sĩ gian lận bị thu hồi phải được công bố công khai, tên "tác phẩm và tác giả", cộng đồng cần được biết để không sử dụng nhầm đồ giả. Các cơ quan từng sử dụng hoặc bổ nhiệm nhân sự tiến sĩ "lò ấp" có căn cứ để xử lý cán bộ.

Phải làm tới nơi, may ra mới trị được các loại học vị dỏm, tiến sĩ giấy.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/can-thu-hoi-bang-tien-si-lo-ap-co-sai-pham-xu-ly-ky-luat-cac-chu-lo-1041345.ldo
 

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)
 

.